ĐÔI NÉT VỀ BỆNH THALASSEMIA

Hemoglobin là gì

Có 3 loại tế bào máu chính gồm Hồng cầu, Bạch cầu và Tiểu cầu, trong đó, hồng cầu (HC) có vai trò như chiếc xe vận chuyển các chất trong cơ thể như Oxy.

Hồng cầu được cấu tạo bởi nhân heme chứa sắt và các chuỗi globin. Các chuỗi globin chính ở người trưởng thành bình thường là α-globin (alpha-globin), β-globin (beta-globin), và δ-globin, γ-globin (số lượng rất ít).

Upload Image...

Các gen mã hoá cho các chuỗi globin gồm: HBA1, HBA2 (mã hoá cho chuỗi α-globin) 

Bệnh Thalassemia là gì

Thalassemia là bệnh lý có nguyên nhân do suy giảm về số lượng các chuỗi globin, hay nói cách khác có sự giảm sản xuất các chuỗi globin. Hệ quả, hồng cầu không thể thực hiện được chức năng vận chuyển các chất như oxy.

Bệnh thalassemia được chia làm hai loại chính tuỳ thuộc vào chuỗi globin bị thiếu hụt đó là α-thalassemia (alpha thalassemia – do thiếu hụt chuỗi α-globin) hay β-thalassemia (beta thalassemia – do thiếu hụt chuỗi β-globin).

Độ nặng của bệnh được phân loại dựa trên số chuỗi globin bị thiếu hụt, sự thiếu hụt càng nhiều, mức độ bệnh càng nặng.

Upload Image...
Upload Image...
Chẩn đoán bệnh Thalassemia
Upload Image...
Upload Image...

HỖ TRỢ NGƯỜI CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA THALASSEMIA

CÁC SỰ KIỆN LIÊN QUAN

CÁC TỔ CHỨC ĐỒNG HÀNH