Chuyện của Lý

Bệnh hiếm đối với Lý vừa là một người bạn đồng hành, lúc lại là một thử thách không nhỏ. Nhưng nếu không có căn bệnh hiếm ấy, chúng ta đã không biết cô bé ấy mạnh mẽ đến mức nào…

Chi tiết